Mentor Dienst Utrecht

Welkom! Mentor Dienst Utrecht biedt u een professionele mentor als een ‘naaste’ met brede ervaring op het gebied van gezondheidszorg, welzijn en belangenbehartiging. 🌟

Mentorschap

Mentorschap is voor mensen die niet zelf voor hun persoonlijke belangen kunnen opkomen. Als mentoren houden wij toezicht op behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding. 🛡️

Mentor Dienst Utrecht zorgt voor continuïteit en kwaliteit in samenwerking met andere mentoren in de regio Utrecht. 💪

Voor wie

Voor mensen met ouderdomsziekte, verstandelijke beperking, psychiatrische aandoening, of ernstige somatische aandoening die moeite hebben met autonome beslissingen. Als familie niet kan helpen, kan de kantonrechter een professionele mentor aanstellen. 🖊️

Tip: www.goedvertegenwoordigd.nl voor hulp bij vertegenwoordiging. ⚖️

Mentorschap aanvragen

Voor het aanvragen van mentorschap zijn speciale formulieren beschikbaar op www.rechtspraak.nl. Neem contact op voor hulp bij de aanvraag. 📡

Advies aan familiementoren

Als familielid van een naaste die uw steun als belangenbehartiger nodig heeft, kunt u voor uitdagende vraagstukken of samenwerkingsproblemen komen te staan. 💬

Ons doel is om situaties vlot te trekken, zodat u weer zelfstandig verder kunt als familiementor. 🙋

Het uurtarief voor advies is € 90,75 inclusief 21% BTW. 💶

Tarieven Mentorschap 2024

Jaarlijks worden de tarieven vastgesteld door het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK).

Intake:

Intake kost € 621,- inclusief 21% BTW.

Maandtarief:

Maandtarief is € 133,10 inclusief 21% BTW.

Bijzondere bijstand is mogelijk voor cliënten met een laag inkomen. Meer informatie op www.rechtspraak.nl.

Voor kennismaking of meer informatie, neem contact met ons op. 📞📧

Contact

Foto van Marty Moorrees Marty Moorrees staat al sinds 2016 klaar als uw professionele mentor via Mentor Dienst Utrecht.

Vóór die tijd werkzaam als creatief-therapeut in beeldende vormen, interne mediator en in verschillende begeleidingsrollen in allerlei gezondheidssectoren, zoals psychiatrie, ouderenzorg en de VG-sector.

📞 06 515 745 39

📧 info@mentordienstutrecht.nl

📮 Postbus 142, 3720 AC Bilthoven
🏢 KvK-nummer: 64461955
💼 Btw-identificatienummer: NL001659195B80

Aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Mentoren. 🤝

Website by R. van Kempen