Artikel 1:453, 4e lid BW: De mentor zal waken over de belangen van gezondheid en het welzijn van de cliënt.

In de praktijk betekent dit dat de mentor verantwoordelijk is voor het opbouwen en in stand houden van een goed hulpverleningsnetwerk rond de cliënt. De mentor heeft een regie-voerende en uiteindelijk, besluitvormende taak. Belangrijkste doelstelling is om het welzijn van de cliënt te vergroten en hem een stem te geven in het gesprek met hulpverleners over de inhoud van de zorg.

Wij zullen er voor zorgen dat onze cliënten de best passende zorg krijgen. Dit doen wij door als een professioneel ‘naaste’, de cliënt te bezoeken en de cliënt leert kennen in zijn belangen. Voor zorgverleners zijn wij een professionele gesprekspartner die kennis over zorgprocessen paart aan kennis over de zorgbehoeften van zijn cliënt.  De mentor zal er voor zorgen dat de cliënt zoveel mogelijk kan deelnemen aan wat besproken en besloten wordt. 

Wij werken aan een optimale samenwerking tussen de cliënt, zijn zorgverleners en familieleden door toegankelijk te zijn voor gesprek, overleg en te zorgen voor een ruime telefonische bereikbaarheid. Om continuïteit en kwaliteit te waarborgen werken wij nauw samen met andere mentoren in de regio Utrecht. 

Als u meer wilt weten over onze dienstverlening, neem dan contact op via tel.nr. 0651574539 of mail: info@mentordienstutrecht.nl

 

Tip: lees ook eens www.goedvertegenwoordigd.nl , dé wegwijzer voor het regelen en uitvoeren van goede vertegenwoordiging voor familie en naaste als die de regie zelf niet (meer) kan voeren.