Mentorschap

Voor wie is mentorschap bedoeld?

Voor mensen met een ouderdomsziekte, een verstandelijke beperking, een psychiatrische ziekte of een ernstige somatische aandoening, kan het moeilijk zijn om te beslissen over de eigen behandeling en verzorging. Het is lastig om informatie te begrijpen of te overzien wat de gevolgen van een besluit zijn. Dan is het nodig dat iemand anders opkomt voor de belangen van de zieke of beperkte persoon.

Als familie daar niet toe in staat is, kan de rechter een professioneel mentor aanstellen.

Mentor Dienst Utrecht biedt u een professionele mentor als een ‘naaste’ met brede ervaring op het gebied van gezondheidszorg, welzijn en belangenbehartiging.

Wij zullen er voor zorgen dat onze cliënten de best passende zorg krijgen. Dit doen wij door de cliënt te bezoeken en de cliënt te kennen in zijn belangen. Voor zorgverleners zijn wij een professionele gesprekspartner die kennis over zorgprocessen paart aan kennis over de zorgbehoeften van zijn cliënt.  De mentor zal er voor zorgen dat de cliënt zoveel mogelijk kan deelnemen aan wat besproken en besloten wordt.

Wij werken aan een optimale samenwerking tussen de cliënt, zijn zorgverleners en familieleden door toegankelijk te zijn voor gesprek, overleg en te zorgen voor een ruime bereikbaarheid. Om continuïteit en kwaliteit te waarborgen werken wij nauw samen met andere mentoren in de regio Utrecht.

Tip: lees ook eens www.goedvertegenwoordigd.nl , dé wegwijzer voor het regelen en uitvoeren van goede vertegenwoordiging voor familie en naaste als die de regie zelf niet (meer) kan voeren.

Mentorschap aanvragen 

Voor het aanvragen van mentorschap bestaan speciale aanvraagformulieren. Ga naar www.rechtspraak.nl  en ga door naar Mentorschap aanvragen. Het mentorschap vraagt u aan bij het kantongerecht van het arrondissement waar de cliënt, voor wie u de aanvraag doet, woont.

Wanneer u dat prettig vindt, kunnen wij u helpen bij de aanvraag van het mentorschap.

Als u meer wilt weten over de dienstverlening van Mentor Dienst Utrecht, neem dan contact op. 

Mentor als wettelijk vertegenwoordiger op het gebied van gezondheid en welzijn