Mentorschap

Voor wie is mentorschap bedoeld?

Voor mensen met een ouderdomsziekte, een verstandelijke beperking, een psychiatrische ziekte of een ernstige somatische aandoening, kan het moeilijk zijn om te beslissen over de eigen behandeling en verzorging. Het is lastig om informatie te begrijpen of te overzien wat de gevolgen van een besluit zijn. Dan is het nodig dat iemand anders opkomt voor de belangen van de zieke of beperkte persoon. Als familie daar niet toe in staat is, kan de rechter een professioneel mentor aanstellen.

Tip: lees ook eens www.goedvertegenwoordigd.nl , dé wegwijzer voor het regelen en uitvoeren van goede vertegenwoordiging voor familie en naaste als die de regie zelf niet (meer) kan voeren.

Mentorschap aanvragen 

Voor het aanvragen van mentorschap bestaan speciale aanvraagformulieren. Ga naar www.rechtspraak.nl  en ga door naar  -mentorschap aanvragen- .  De aanvraag stuurt u naar het kantongerecht van het arrondissement waar de cliënt, voor wie u de aanvraag doet, woont.

Wij kunnen u helpen bij de aanvraag van het mentorschap.

Als u meer wilt weten over de dienstverlening van Mentor Dienst Utrecht, neem dan contact op.