Het mentorschap vraagt u aan via een verzoekschrift bij het kantongerecht van het arrondissement waar de cliënt, voor wie u de aanvraag doet, woont.

Wat heeft u daarbij nodig?

  • Een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie met persoonsgegevens van de persoon voor wie het mentorschap aangevraagd wordt
  • Een verklaring van de aanvrager waarin de aanvraag gemotiveerd wordt, bij voorkeur onderbouwd door een medische verklaring waaruit blijkt dat de toestand van de betrokkene mentorschap vereist
  • Een verklaring van naaste familie dat akkoord wordt gegaan met de aanvraag
  • Een bereidheidsverklaring van de voorgestelde mentor.

Wanneer u dat prettig vindt, kunnen wij u helpen bij de aanvraag van het mentorschap.

Als u meer wilt weten over de dienstverlening van Mentor Dienst Utrecht, neem dan contact op via tel.nr. 0651574539 of mail: info@mentordienstutrecht.nl