Voor mensen met een ouderdomsziekte, een verstandelijke beperking, een psychiatrische ziekte of een ernstige somatische aandoening, kan het moeilijk zijn om te beslissen over de eigen behandeling en verzorging. Het is moeilijk om informatie te begrijpen of te overzien wat de gevolgen van een besluit zijn. Dan is het nodig dat iemand anders opkomt voor de belangen van de zieke of beperkte persoon.

Als familie daar niet toe in staat is, kan de rechter een professioneel mentor aanstellen.

Mentor Dienst Utrecht biedt u een professionele mentor als een ‘naaste’ met brede ervaring op het gebied van gezondheidszorg, welzijn en belangenbehartiging. 

Lees verder over onze praktijk of neem direct contact op via telefoon nummer: 0651574539 mail: info@mentordienstutrecht.nl