Misschien zoekt u voor uzelf, een familielid of uw cliënt een professioneel mentor. U heeft zorgen over de rechtsbescherming van iemand die u na staat of voor wie u verantwoordelijkheid draagt. Mentor Dienst Utrecht biedt u een professionele ‘naaste’ met brede ervaring op het gebied van gezondheidszorg, welzijn en belangenbehartiging. Omdat de belangenbehartiging zich juist richt op die persoonlijke gebieden van gezondheid en welzijn, is het belangrijk dat er een vertrouwensband bestaat tussen de cliënt en zijn mentor.

Maar aan vertrouwen moet je bouwen. Dat doen wij door aan professioneel mentorschap een actief-praktische, vasthoudende en betrokken invulling te geven. Mentor Dienst Utrecht werkt aan een optimale samenwerking tussen de cliënt, zijn zorgverleners en familie door toegankelijk te zijn voor gesprek, overleg en te zorgen voor een ruime telefonische bereikbaarheid. We zullen de cliënt regelmatig bezoeken, korte lijnen in ons netwerk benutten en een bekwaam gesprekspartner zijn naar zorgverleners. We zorgen er voor dat u, uw familielid of uw cliënt zoveel mogelijk kan blijven deelnemen aan wat besproken, gewogen en besloten moet worden.

Op de volgende pagina’s kunt u meer lezen over onze praktijk, aanvraag en kosten van professioneel mentorschap.

Als u meer wilt weten over onze dienstverlening, neem dan contact op via tel.nr. 0651574539of mail: info@mentordienstutrecht.nl